Tréninky komplexní sebeobrany

Tvrdý, ale bezpečný trénink Defenda

Naši zkušení instruktoři garantují profesionální a bezpečný trénink systému evropské sebeobrany Defendo. Rozmanitá cvičení jsou zaměřena hlavně na celkový rozvoj fyzické síly, zdravého sebevědomí a schopností posoudit reálné nebezpečí a hrozby. Věnujeme se účinným, avšak jednoduchým technikám a postupům, které zvýší šance na úspěšné zvládnutí nepříjemných a konfrontních situací.

 

V naší nabídce najdete také instruktorské kurzy Defenda, jejichž úspěšné absolvování závisí na úrovni získaných dovedností a zkušeností kandidáta.

 

Dobrodružství, výzva, spokojenost

Všichni instruktoři Defendo Aliance jsou pečlivě vybíráni na základě bojových i pedagogických schopností. Tak, aby kromě vysoké úrovně bojových dovedností zajistili také přátelskou atmosféru při výuce. Intenzita a důslednost tréninku se neustále zvyšuje, naším cílem je totiž zajistit trvalý zájem o výcvik Defenda. Současně zajišťujeme a studentům poskytujeme komfortní tréninkové podmínky, pestrou tréninkovou náplň a pocit naplnění a uspokojení.

 

Komplexní sebeobrana - trénink těla, mysli a schopností

Pestrý a na realistických situacích založený výcvik zahrnuje:

 

Fyzický trénink - Defendo

V průběhu výcviku jsou osobnostní fyzické schopnosti využívány maximálně efektivně s důrazem na další rozvoj síly, rychlosti a vytrvalosti.

Mentální trénink - Defendo

Kontrola emocí a pocitů je základním aspektem silné mysli. Učíme studenty osobní disciplíně tak, aby stresující a nebezpečné situace zvládali s „chladnou hlavou“.

Výcvik techniky a taktiky - Defendo

V další části tréninku Defenda se věnujeme nácviku komplexních bojových dovedností nezbytných pro eliminaci útočícího soupeře. Výcvik se dále věnuje racionálnímu posouzení stupně ohrožení a pochopení souvisejících konsekvencí.

 

Speciální péči věnujeme také rychlému rozhodování a okamžité reakci na útok. Zvládnutí těchto a dalších taktických dovedností umožňuje získat rozhodující výhodu v nejrůznějších nebezpečných situacích.

Pro informace o trénincích Defendo v České republice klikněte zde 

Komplexní sebeobrana z Evropy. Defendo, jedinečný soubor jednoduchých a efektivních technik.