Defendo Alliance

Defendo Alliance byla založena Jyrkim Saariem v roce 2005. Organizace zajišťuje výuku Defenda po celém světě. Členové Defendo Aliance pochází hlavně z Finska, ale také Maďarska, Polska, Švédska, Norska, Irska, Španělska, Francie a nově také České republiky a Slovenska.

Defendo Alliance team Polsko


Jednoduché, účinné a při běžné sebeobraně plně využitelné techniky Defendo vycházejí z dlouholetých zkušeností členů Defendo Alliance, zejména jejího zakladatele Jyrki Saaria. Efektivnost a komplexnost tohoto systému sebeobrany je dále podpořena poznatky policejní práce a analýzami kriminálních činů.

 

Členové Defendo Alliance samozřejmě vládnou zkušenostmi z nejrůznějších kontaktních bojových umění a rozličných systémů osobní obrany. Každý instruktor je vycvičen a certifikován přímo tvůrcem Defenda Jyrki Saariem.

Podívejte se na homepage Defendo Alliance


Najdi si nejbližší Defendo Alliance