Kompletní tréninkový program

Jedinečný vzdělávací program účinného systému osobní obrany Defendo umožňuje postupný rozvoj obranných dovedností. Každá úroveň programu Defendo se věnuje jinému aspektu a společně tvoří ideální, komplexní a efektivně využitelný sebeobranný systém.

Při kurzech studenti získávají dovednosti jako je správný obranný postoj, ideální pohyb při souboji, úspěšný boj na zemi, efektivní kontrola útočníka nebo jednoduchá obrana před ozbrojeným útokem. Samozřejmostí je výcvik psychické odolnosti.

Seznam odborných úrovní uznávaných Defendo Alliance

HARD TARGET

 

  Defendo - jednoduchá, účinná, komplexní sebeobrana - Level Hard Target Defendo Alliance

Důležité základy sebeobrany se naučíte v první z celkem šesti úrovní. Budete seznámeni s „Never Give Up – Nikdy se nevzdávej“ myšlením, které z vás udělá obtížného soupeře v jakýchkoliv konfrontačních situacích.

 

Kurzy Hard Target probíhají v bezpečném prostředí a zajišťují studentům výborný trénink osobní obrany a zábavný způsob jak vybočit ze stereotypu všedních dní.


COMBAT TECH I, II, III

 

  Defendo - jednoduchá, efektivní, komplexní sebeobrana - Level Combat Tech Defendo Alliance

Další tři levely výuky systému sebeobrany Defendo jsou založeny na dříve získaných dovednostech. Výuka úrovní Combat Tech I, II, III je zaměřena zejména na získání plné kontroly nad silnějším soupeřem.

 

Součástí je také trénink sebeobrany před útoky z různých směrů ve stoje i na zemi.


S.T.A.R. I, II - SPECIAL TACTICS AND RESPONSE)

 

  Defendo -Komplexní sebeobrana - Level Star Defendo Alliance

Výcvik na této úrovni je věnován hlavně sebeobraně před ozbrojeným útočníkem. Jedná se o pokročilý level založený na už velmi odborných znalostech, získaných předchozím tréninkem. Dovednosti osobní obrany jsou rozvíjeny a zdokonalovány v podmínkách, co nejvíce podobných reálným situacím.

 

Tento pokročilý taktický trénink připraví absolventy počítat s jakoukoliv nebezpečnou událostí nebo nečekaným útokem.


DEFENDO RED

 

  Nejvyšší úroveň Defendo Alliance - Defendo Red

Je ekvivalentem černého pásu v bojových umění a nejvyšším stupněm odbornosti v systému účinné sebeobrany Defendo.

 

Úspěšné absolvování tohoto výcviku je založeno na plném porozumění postupům, principům a technikám sebeobranného systému Defendo.

 


Systém Defendo rozlišuje úroveň odborných znalostí v rámci dvou skupin složených z vysoce kvalifikovaných instruktorů. Zaměření a úkoly obou skupin se specificky liší.

I.D.D.I. - INTERNATIONAL DIVISION OF DEFENDO INSTRUCTORS

Pouze členové I.D.D.I (Mezinárodní divize Defendo instruktorů) mohou provádět školení v zahraničních zemích. Lokální instruktoři školí lokální studenty. Primárním cílem organizace je školit další instruktory a studenty z celého světa, udržovat vysokou kvalitu výuky a dále rozvíjet Defendo System. Výuka obranných technik Defendo je v zahraničních zemích prováděna s výrazným ohledem na místní podmínky.

Systém je tak maximální měrou přizpůsoben lokálním specifikům a konkrétním požadavkům studentů. Každý člen IDDI má bohaté zkušenosti z výuky bojových umění, sebeobrany a dalších bezpečnostních technik a postupů.

I.D.D.I. Level 4 - Antti Nurmi (Finland)
I.D.D.I. Level 3 - Jussi Jokkinen (Finland)
I.D.D.I. Level 3 - Petteri Kantola (Finland)
I.D.D.I. Level 2 - István Nagy (Poland)

R.A.I.D. - RESEARCH AND INTERNATIONAL DEVELOPMENT

Hlavním úkolem členů skupiny pro Výzkum a mezinárodní rozvoj je získávání informací či zkušeností a zajištění kontinuálního vývoje systému sebeobrany Defendo. Členem R.A.I.D. se může stát pouze držitel úrovně Defendo Red starší 30 let.

R.A.I.D. Level 2 - Hannu Koskinen (Finland)
R.A.I.D. Level 1 - Mika Ojansivu (Finland)
R.A.I.D. Level 2 - Lari Kaurala (Finland)
R.A.I.D. Level 1 - Mika Laitinen (Finland)
R.A.I.D. Level 1 - László Tóth (Hungary)
R.A.I.D. Level 1 - Attila Magyar (Hungary)
R.A.I.D. Level 1 - Csaba Végh (Węgry)
R.A.I.D. Level 1 - István Nagy (Poland)
R.A.I.D. Level 1 - Lukasz Osiecki (Poland)


Výuka a kurzy Defenda v České republice - Defendo v ČR