Newsletters Defendo CZ

Aktuálně se Defendo cvičí pouze v Českých Budějovicích.

 

Odkaz na klub v Českých Budějovicích viz:  www.defendocb.cz kde se cvičí 

Defendo