Novinky

Jak se stát instruktorem Defendo

Hledáme nové kolegy – instruktory, kteří by byli schopni a ochotni vést kluby Defendo ve výše uvedených městech.
Jaké máme podmínky?


minimální věk 23 let
– alespoň 3 roky tréninku Defendo pod vedením certifikovaného instruktora, nebo alespoň 5 let zkušeností v jiných bojových sportech nebo uměních
– dobrá fyzická kondice
– žádná kriminální minulost

Hledáme do těchto měst :

Praha,Plzen,Olomouc,Liberec

Zájemci se mohou hlásit na e-mailovou adresu czech@saarioacademy.com

Další informace budou průběžně doplňovány nebo sdělovány prostřednictvím e-mailové komunikace.

Pár slov o Jyrki Saario Defendo
Je výhodnější bojový systém, který pracuje s předvídatelnými útoky v tělocvičně a honosí se stovkami, možná až tisíci technikami? Nebo systém s několika technikami, který je přizpůsoben rizikům moderní ulice.

Defendo je ucelený moderní systém sebeobrany s minimálním počtem technik, založený na výsledcích vědeckých zkoumání. Bojové techniky jsou podobné, jako v mnoha jiných bojových sportech a bojových uměních, avšak to, co odlišuje Defendo od ostatních, je modernost a výběr technik a způsob tréninkových metod.

– obsahuje pouze 65 technik, které lze přizpůsobit různým situacím

– pracuje s přirozenými reakcemi lidského těla

Techniky Defendo byly během let vylepšovány a přizpůsobovány novým potřebám. Pouze ty techniky, které byly vyzkoušeny, zůstaly v systému zachovány, ostatní zbytečné a nejisté byly vypuštěny. Do vzniku a rozvoje Defenda bylo vloženo mnoho let úsilí, aby bylo zaručeno, že žádná technika nezklame v nebezpečné situaci.

Trénink Defendo může být i skvělým doplňkem k jinému bojovému umění nebo bojovému sportu – bude poskytovat spojení již získaných bojových dovedností s bojovými taktikami, které jsou přizpůsobené k reakci na pouliční útoky.

 

Smyčka OODA

Smyčka OODA je rozhodovacím modelem. Každý podnět spouští v naší hlavě tento cyklus Orientation-Observation-Decision-Action (zpozorování-orientace-rozhodnutí-akce). Jak to funguje?

Např.

Vidím agresora s nožem v ruce, který se přibližuje (zpozorování)
Jsem zatím mimo dosah jeho smrtícího nástroje (orientace)
použiji kop, než se přiblíží na bližší vzdálenost (rozhodnutí)
silný zastavovací kop (akce)
Po provedení akce začíná cyklus znovu – pozorujeme, zda technika fungovala, zda můžu utéct nebo musím pokračovat v obraně. Je důležité vědět, že to funguje jak pro obránce, tak pro agresora.

Během tréninku se naučíte, jak zkrátit čas v jednotlivých fázích. Aktivním pozorováním se naučíte, jak se vyhnout hrozbám nebo jak je rozpoznat, cvičením obranných technik se naučíte adekvátně reagovat v krizové situaci a díky mnoha opakováním technik budou techniky účinnější a rozhodování rychlejší.

<< Powrot do poprzedniej strony